The-Group---top-banner
Solutions---top-banner
Services---top-banner
Cases---top-banner
HSELIFE UNIO - top banner
HSElife-MAGAZINE---top-banner
LAB---top-banner
EVENTS---top-banner

Het HSElife NL LAB is een eigen initiatief van de The Wat Group om nieuwe toekomstgerichte oplossingen te bedenken voor de Olie- en Gasindustrie. In lijn met HSElife NL staan thema’s als veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu hierin centraal. Het LAB bestaat uit een aantal visionairs van de The WAT Group, de Olie- en Gasindustrie en van gerenommeerde universiteiten en kennisinstituten, die daarvoor hun kennis, creativiteit en levenservaring aanwenden. Hun kracht zit in het denken zonder grenzen.

Join the Lab

De onderwerpen die in het LAB behandeld worden, kunnen voortkomen uit eigen initiatief of vanuit een concrete vraag van de industrie. We nodigen u dan ook van harte uit om hiervoor een verzoek bij het LAB in te dienen. Om de Operators en Contractors nauw te betrekken bij het LAB en om de mogelijkheden te scheppen voor discussies, zal de The WAT Group seminars organiseren. Daarnaast zullen we elk kwartaal in HSElife Magazine verslag uitbrengen over lopende onderwerpen in het LAB en de uitkomsten van doorontwikkelde concepten.

Co-op Vision

Het eerste resultaat uit het HSElife NL LAB is de ontwikkeling van het systeem Co-op Vision: een Remote Cooperation Interface based on the 360˚ remote view. Co-op Vision stelt de On-shore medewerkers in staat vanaf afstand een compleet productieplatform vanaf elk punt te bekijken en direct relevante gegevens en technische specificaties op te vragen. Co-op Vision vormt bovendien een communicatiesysteem tussen de Operators en de Contractors, Maintenance, Engineering en Planning. Zo kunnen zij geplande werkzaamheden of alledaagse problemen bespreken en van afstand controleren en inplannen.
Voor meer informatie, zie HSElife Magazine No. 7.